Ei System sp. z o. o. ul. Św.Michała 43, 61-119 Poznań, NIP: 779-24-28-408, REGON: 360801853 | Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000553537